22 July 2007

 تولد؛ نقطه‌ی عطفیست روی منحنی وجود


سفر نوشت: کویر و گرما و آسمان پر ستاره و خنکای شب. کویر و آب و خورشید مهربانش. کویر و مردم و درخت‌های بی‌مثالش. من و آسمان و باد و جاده.
دل‌نوشت: جاده حرفهای زیادی دارد برای گفتن. راستش را بخواهید حرفم نمی‌آید کلمه نمی‌چرخد ولی دلم قنج می‌رود برای اینکه یک چیزی بنویسم. نه از ساز و دهل و رقص‌ها و آوازها. نه از جاده و دور شدن و دلتنگی. دلم فقط می‌خواهد یک چیزی بنویسم که دلم خالی شود. دلم پر شده انگار. تنگ شده. با تمام شوقش خوابش برده. منتظر دستهاییست که گه گاه باز می‌شوند برایش. انگار یک چیزی کم و زیاد می‌شود. دلم می‌خواهد گاهی غرق شوم ... پیدا هم نشوم. دیگر نه من‌ای باشد نه غیر من‌ای...
تولدنوشت: خب به دنیا آمدم مانند چندین سال پیش. تشکرات فراوان از همه که یک دنیا شادم کرد و تشکرات مخصوص از آن‌هایی که خودشان خبر دارند. متولد شدن بدون تبریک به هیچ هم نمی‌ارزد. متولد شدن بدون شنیدن تبریک‌هایی که انتظار داری بشنوی به هیچ نمی‌ارزد. متولد شدن وقتی کسی منتظر تولدت نیست اصلن به درد نمی‌خورد.
ترس‌نوشت: (1) تمام ترس یک رنگ نه از دست دادن هویت رنگی ِخود است؛ ترس از بی‌رنگ شدن تدریجی از شدت تابش خورشید است.(2) تمام ترس منِ مسافر از سفر، برگشتن و دیدن این‌است که کسی منتظر برگشتن‌ات نبوده است.
تشکر نوشت: از هدیه‌ی هیجان انگیز دوست عزیزمان و ازمهندس دکامایا به خاطر تبریک ماهش، از سنجاقکمان به خاطر تولد وبلاگی‌ای که برایم گرفت و از همه‌ی دوست‌های عزیز و نازنینی که تبریک گفتند ممنونم. روزهای شاد ارزانی شما باد. با یک عالمه گلی که به طرف‌تان پرتاب می‌کنم.
پی‌نوشت: گاهی آدم می‌رسد به یک‌جایی که به صرف خودش دوست دارد و زندگی می‌کند. نه این‌که نگران نباشد ازین‌که چه می‌شود و چه خواهد شد. فقط فکر می‌کند آن‌چه می‌خواهد بشود می‌شود. به روی خودتان نیاورید این‌ها را می‌گوییم که مثلن ما آدم بی‌خیال و راضی به سرنوشت هستیم. خب چکارش کنیم باید یکجوری خودمان را گول بزنیم. در کل زندگی ضمانتی برای خوب بودن به ما نداده. هیچ تضمینی هم نبوده. این چیزها آدم را می‌ترساند گاهی آدم دلش می‌خواهد به داشته‌هایش چنگ بزند اگر نفی استقلال دیگری نباشد.Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017
March 2018


Masoudeh@gmail.com