27 July 2013

 To Tango Tis Nefelis


از بین رنگها آن‌هایی که نرم ترند برای من‌ترند. امروز شنبه‌ست. سرکار نرفته‌ام. امیر رفته است. من مانده‌ام توی خانه. توی یخچال یک بهشت سالاد میوه ساخته‌ام با سیب گلاب و شلیل و ژله و آلوئه ورا. سه تا پاستیل گذاشته‌ام روش. آنی که تمشک  دارد مال من است آنی که گیلاس, مال او. با ژانگولربازی که درآورده می‌شود آیفون را وصل کرد به بلندگوهای دور خانه. آیفونم را وصل کرده‌ام. خانه صدای خوب می‌دهد. یک آهنگ آمده مرا بلند کرده گذاشته وسط چمن‌زاری که موهایم تویش به رنگ سیاه بنفش اصیل خودش است. بلند. مخملی. باد می‌اید. زیر پایم نم خوشی است. ابرهای سفید توی آسمان بالای سرم. پیراهنم گل گلی خنک، زمینه‌اش سفید، گل‌هایش ریز نارنجی و قرمز. باد از میانه‌های گشادش می‌آید تو می‌الاید به من زندگی را. نشسته‌ام میان آهنگ و میل دل کندنم نیست، هیچ.
 ...
 لباس‌ها را جمع کرده‌ام ریخته‌ام توی کیسه, بردارم ببرم خشک‌شویی اتویشان کند. از صبح دم در به صف ایستاده‌اند. من به ایستادن‌شان می خندم. خسته شده‌اند. خانم توی آهنگ دست آدم را می‌کشد می‌برد باز. بعضی آهنگ ها را نمی‌شود ول کردبرگشت به زندگی. یک شبنم اشکی در آدم جاری می‌کنند که دیدنی نیست. جوری آدم را دچار می‌سازند که انگاری سال‌ها میانه‌ی رویا زیسته‌ای و  این آهنگ هجرانی‌ات را یادت آورده باز.
. نمی‌دانم چه شد که می خواستم از رنگ‌هایم بنویسم. رنگ های خاکستری‌تر رنگهای من‌اند. خاکستری نه فقط طوسی که سرمه‌ای که صورتی چرک. که کرم که بنفش بادمجانی. هر رنگی که خالص نباشد. نه این‌که قرمز را به دوستی نداشته باشم ولی با زرشکی اخت‌ترم. اگر قرمز بپوشم برای این‌ست که بهم می‌آید یا زرد ولی لیمویی … رنگ‌های کم‌جیغ‌تر من را می‌کشند به خودشان. سرمه‌ای و طوسی را برای مردها دوست دارم و هر رنگی را که به چشمم مهربانی کند از جان به دوستی می‌گیرمش. از تمام رگال‌ها چشمم دنبال آن بلندبالایی‌ست که رنگ بی‌بدیلش اسم نداشته باشد و نه که نا، حتی فریاد برایش لذتی هم نداشته باشد. از جیغ و داد فراری‌ام. آدم سکوت کردن هم نیستم. گاهی چیزی می‌گویم اگر گوش دلی باشد و اگر گفتنی ای, اگر نه که خب ... چه خوب و چه بد این از آن هایی ست که دارم. گاهی چیزهایی هست در آدم که فقط می‌شود آن ها را دانست. نه می‌شود تغییر داد نه می‌شود سرزنش کرد و نه می‌شود بهش بالید، و همین دانستن البته التیام‌بخش خوبی‌ست. جای هر نوع مرهمی را پر می‌کند وقتی می‌دانی این آن ای از توست که تو را هیچ توان انکارش هم نیست.

Labels:


02 July 2013

 رجعت


یک خوبی نزدیک پارک سوار بیهقی بودن این ست که هر روز آدم های چمدان به دست را می بینی که بیرون می آیند و از خیابان رد می شوند. صورت آدم ها فرق می کند وقتی از جاده برگشته اند. من هروقت صورت خودم را در آینه می بینم بعد از برگشتن از جاده انگار تمام اتفاقات زندگیم بدون تاریخ دوباره تکرار شده اند. یک نفس عمیق محبوس انگار توی ریه هایم مانده. ابر غلیظی همه ام را در خودش جای داده و بعد بی رد پایی من را یک جایی پیاده کرده. فکر می کنم اگر قرار باشد برزخی هم وجود داشته باشد آن برزخ جاده ست. بدون هیچ غلو و مبالغه ای جاده خودش می تواند برزخ باشد بس که آدم درونش هی متولد می شود تجربه می کند برمیگردد و هی همه سطرهای زندگیش را از سر می نویسد.

Labels:
Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017
March 2018
December 2018


Masoudeh@gmail.com