18 June 2013

 ادای پیروزی


چند روزی هست که از انتخابات گذشته رییس جمهور انتخاب شده که ظاهرا میانه رو است و جنابان خاتمی و هاشمی از ایشان حمایت کردند. من آقای روحانی را به شخصه زیاد نمی‌شناسم ولی دیروز که با ابوی حرف می‌زدیم با هم هم نظر بودیم که هیچ وقت فکر نمی کردیم حسن روحانی رییس جمهور مملکت شود حتی آن زمان که نایب رییس مجلس بود. اگر مبنای رای مناظره ها بود که بنده شخصا هیچ تمایلی به شخص ایشان نداشتم ولی در یک اتحاد بودن و رفتار گروهی ایجاب می کرد که آقای روحانی توی برگه رای ما باشد که البته هم بود. در میان اطرافیانم که اتفاقا حامی اصلاحات هم هستند زیاد هم بودند آدمانی که رای ندادند یا به کس دیگری رای دادند من جمله قالیباف به خاطر قدرت اجرایی و ولایتی به خاطر صداقتش، ولی خب زیاد هم بودند مردمانی که هم رای من بودند.
 توی صفحه فیسبوک دوستان من پر بود از شور انتخاباتی و آدمهایی که رای می دادند برای همین نظر من این بود که خیلی ها هستند که رای می دهند ولی بعدا در مواجهه با آدمهای بیرون و اطراف خیلی نزدیکم، فهمیدم که دنیای مجاز من یک دنیای ایده‌ آل از یک سری آدم خیلی همفکر خودم است و دنیای بیرون سنخیتی با آن ندارد. حتی پدر و مادرم هم به خاطر عصبانیتی که از تقلب انتخابات پیشین داشتند به پای صندوق های رای نرفتند. ولی با این همه روحانی در برابر چشمان متحیر همه ما انتخاب شد. و این گرچه برای همه ما جای سوال هم دارد ولی ترجیح دادیم چشم به روی تعجب و ناباوری و سوال‌هایمان ببندیم و خوشحالی و پیروزیمان را جشن بگیریم.
دیروز دوستم که رای هم نداده زنگ زده که رفتی بیرون؟ چقدر خوش گذشت. و خیلی های دیگر همین طور که رای هم نداده اند و جمعیت شان روی پل کریمخان و ونک خودنمایی می کند. حساب که کنیم نصف آن جمعیت حتی اگر حامی روحانی بودند رای نداده اند پس چطور می شود روحانی با همین تعداد کم رای آورده باشد. دوستان می گویند اجماع شده روی روحانی و یک میانه رو انتخاب شده که مردم به خاطر انتخاب خودشان خوشحال شوند و یک چهارسالی اوضاع نرم تر شود تا دوباره دوره بعد. من البته خوشحالم که تقلب چندانی انگار صورت نگرفته. همین نبود تقلب نشانه رشد اجتماعی و گرایش دولت به رای مردم خودش نشانه ی حداقلی خوبیست. ولی نمی توانم بگویم که خیلی خوشحالم، نه من هیچ ذوق زده از این نتیجه نیستم. من فقط علامت سوالم که چرا این آقایی که می دانم نصف موسوی هم بهش رای دادند رای آورد. چطور شد که یکهو همه ی شهرها و روستاها به ایشان رای دادند. نمی دانم باور من خراب شده یا یک جای کار می لنگد. من نمی فهمم چرا تحریمی ها انقدر شادند چرا سوال نمی کنند از خودشان که رای ندادن ما کجا رفت. چرا حالا رای نداده ما کجاست راه نیانداخته اند. نتیجه شاید که مهم باشد ولی سبب رسیدن به ان نتیجه به نظر من می تواند به همان میزان مهم باشد. نقشی که ملت در این انتخاب بازی کردند خیلی کمتر از ان است که آن طور بریزند توی خیابان و شعار دهند و ادعای شجاعت و پیروزی و رفتار انقلابی کنند. یک چیزها و رفتارهایی در همان شب خواندم که هیچ با رفتار سیاسی و اجتماعی و اهداف گروه اصلاح طلب جور درنمی آید . یک جور کارناوالی بود این جشن بعد از انتخابات که روی تمامی علامت سوال های کف خیابان برپا شده بود و مردم انگار جیغ می کشیدند و می رقصیدند تا صدای مغزشان را انکار کنند. من از انتخاب آقای روحانی به هر دلیلی خوشحالم ولی این شادی عظیم بدون سوال جمعی را اصلا نمی فهمم .

Labels:


16 June 2013

 


اگه فقط می دونستم چمه 

Labels:


مشغولیت همیشه هست و بدبختیش اینست که آدمی می‌داند که این مشغولیت همیشه هست و قرار نیست که برود. یک حفره هایی هم مابین این زمین‌های مسابقه مانند وجود دارد. یک گودال‌های تصادفی و ماندگاری. جوان که هستی با شدت و شتاب از روی همه‌شان می‌پری. گاهی حتی متوجه بودنشان هم نمی‌شوی. گاهی هم قول می‌دهی به خودت که دور بعد بایستی و پرش کنی. بزرگ تر که می‌شوی اما، آن روزی که از تک و تای جوانی ایستادی دیگر نمی‌خواهی از رویشان بپری. دوست نداری ردشان کنی. زورت هم نمی‌رسد پرشان کنی. اما شاید آن وقت بخواهی توی یکی از همان گودال‌ها بنشینی و چمباتمه بزنی و پریدن باقی را از بالای سرت نگاه کنی.

Labels:
Today's Pic

About me

I am not what I post, My posts are not me. I am Someone wondering around, writing whatever worth remembering.
Lables

[ کوتاه نوشت ]

[ شعر نوشت ]

[ فکر نوشت ]

[ دیگر نوشت ]

[ روز نوشت ]

[ نوروز نوشت ]

[ از آدم‌ها ]

[ ویکند نوشت ]

[ داستان نوشت ]

[ ابوی ]

[ انحناهای عاشقانه ]

[ خاطرات بدون مرز ]

[ فیلم نوشت ]Archive

December 2004
April 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
January 2013
April 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
January 2014
February 2014
March 2014
September 2014
December 2014
October 2016
November 2017
March 2018
December 2018


Masoudeh@gmail.com